fbpx

Khu đô thị Water Point Bến Lức – Long An

Water Point Long An Siêu đô thị 350 héc ta

-Tên dự án: Khu đô thị Vàm Cỏ Đông (Water Point)

-Hạng mục hạ tầng : giai Đoạn 1 khoảng 120 héc ta

-Ngày khởi công : 25/06/2018

-Ngày hoàn thành: 2020

-Chủ đầu tư: Nam Long VCD

-Đơn vị thiết kế: CM+ Aurecon

-Đơn vị thi công : Công ty cổ phần đầu tư Nam Long

HOTLINE